Menú

MENÚ DO DÍA: 10 €

Primeiros:
  

Segundos:


Sobremesas:
Sobremesa caseira ou café  

Outros:
Bebida Pan